Dotacje unijne PDF

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Wniosek o dofinansowanie nr: WND-POIG.08.02.00-26-064/12

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-26-064/12-00 z dnia 13/11/2012

Tytuł projektu: „ Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy B2B oraz rozbudowa i dostosowanie bieżącej infrastruktury IT”

 

unijne

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 6.1  „Paszport do eksportu”

Wniosek o dofinansowanie nr: WND-POIG.06.01.00-26-010/12

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.06.01.00-26-010/12-00 z dnia 08/03/2013

Tytuł projektu: „Wdrożenie planu rozwoju eksportu w firmie FORMASTER Spółka Akcyjna.”

 

 unijne

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 
bottom_logo© copyright 2011 by Formaster S.A.