Podczas nagrania, które odbyło się w firmie Dafi Pro S.A., zaprezentowano rozwiązania wdrożone przez spółkę dzięki Funduszom Europejskim. – Są to produkty, które odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby, wymagania i preferencje odbiorców, jak również są zgodne z obecnym trendem zdrowego trybu życia. Rezultatem podjętych działań są nowe systemy filtrujące stanowiące o przewadze konkurencyjnej na rynku. Filtry alkaliczne umożliwiają uzyskanie wody filtrowanej o podwyższonym pH wody przy zachowaniu bardzo dobrych parametrów oczyszczania wody i ujemnym potencjale oksydacyjno-redukcyjnym. Z kolei filtry magnezowe pozwalają osiągnąć wysoki stopień zawartości magnezu w przefiltrowanej wodzie – tłumaczy Anna Basiak, Kierownik laboratorium firmy Dafi Pro S.A.

 

Firma może poszczycić się ponad 30 letnią - rodzinną tradycjąTo pierwsza i jedyna polska fabryka, która lat zajmuje się produkcją urządzeń do filtrowania wody, osiągając przy tym coraz większe sukcesy. Wśród sztandarowych produktów widnieją m.in. butelki i dzbanki z wymiennymi filtrami, podnoszące jakość wody kranowej. W Polsce uwidaczniają się tendencje prozdrowotne, co jest ściśle powiązane z popytem na produkty oferowane przez spółkę. Wynika to z możliwości uzyskania stosunkowo niskim kosztem wody pozbawionej niepożądanych substancji oraz wzbogaconej o cenne minerały (np. magnez). Dodatkowo dzięki produktom marki ogranicza się negatywny wpływ na środowisko, zmniejszając ilość plastikowych odpadów, np. jednorazowych butelek PET.

- Udział w programie jest dla nas szansą, którą wykorzystujemy do zmiany nawyków konsumenckich, promowania ekologicznych i tanich rozwiązań. Kluczowym elementem naszej technologii jest wytwarzanie znacząco ulepszonych produktów, o parametrach wykraczających poza aktywność konkurencji. Projekt rozwijany przy wsparciu Funduszy Europejskich ma pozytywny wpływ na realizację przez naszą firmę zasady zrównoważonego rozwoju – podkreśla Maciej Bursztein, Dyrektor ds. Technicznych i Produkcyjnych Dafi Pro S.A.

Dla wielu firm Fundusze Europejskie pozwalają na wprowadzanie szeregu innowacyjnych rozwiązań, dotychczas niedostępnych. Zmniejszają dysproporcje na rynku, niosą za sobą korzyści dla Polski jako całości, ale także dla poszczególnych jednostek, w tym dla przyszłych konsumentów.  Starając się o dofinansowanie należy dokładnie przeanalizować mocne i słabe strony planowanej inicjatywy, która powinna być przyjazna dla środowiska oraz wpływać na ogólne dobro społeczne.

 

- Mamy nadzieję, że ten projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości w zakresie spożywania zdrowej wody. Cel zaoferowania najnowocześniejszych rozwiązań na rynku o dalszym istotnym potencjale rozwojowym został przez nas spełniony – podsumowuje Filip Makówka, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Handlowych Dafi Pro S.A.