Obecne współprace:

- Smog jest w Polsce problemem o charakterze cywilizacyjnym. Według różnych szacunków na choroby wywołane skrajnie zanieczyszczonym powietrzem rocznie umiera około 40 tysięcy Polaków. Walka z tym niekorzystnym zjawiskiem powinna być prowadzona w oparciu o co najmniej dwa działania: stworzenie systemu atrakcyjnych zachęt finansowych do wymiany starych pieców węglowych na urządzenia nowej generacji oraz podnoszenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie, także - a może zwłaszcza - wśród młodego pokolenia. Celem naszego konkursu jest popularyzacja postaw proekologicznych u dzieci i młodzieży szkolnej oraz poszerzanie wiedzy na temat smogu – mówi Maciej Bursztein, dyrektor do spraw rozwoju i członek zarządu Formaster Group.

Konkurs już trwa. Aby wziąć w nim udział, do 25 lutego na adres konkurs@dafi.pl należy przesłać maksymalnie 2-minutowy film, w którym klasa w kreatywny sposób pokaże, jak można walczyć ze smogiem. Do spotu należy dołączyć dodatkowy opis z objaśnieniem pomysłu uczniów. Oceny nadesłanych prac konkursowych dokona niezależna Komisja Konkursowa w oparciu o takie kryteria jak walory artystyczne, oryginalność i atrakcyjność pracy konkursowej, edukacyjny i wychowawczy charakter filmu, humor, spójność treści z tematyką. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 40.

Nagrodą główną w konkursie jest dofinansowanie do wycieczki szkolnej dla całej klasy w kwocie 2500 złotych oraz butelka filtrująca Dafi wraz z zapasem filtrów dla każdego ucznia zwycięskiej klasy. Nagroda za zajęcie 2 miejsca: dofinansowanie na wybrany cel dla całej klasy w kwocie 1000 złotych, a za trzecią pozycję - dofinansowanie do zakupu materiałów dydaktycznych dla klasy w kwocie 500 złotych netto. W obu przypadkach uczniowie otrzymają także butelki filtrujące Dafi. Szczegóły i regulamin: https://www.zaloguj-powietrze.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas I Kongresu Ekologii Powietrza organizowanego w Targach Kielce w czwartek, 28 lutego bieżącego roku w panelu dla młodzieży w godzinach 10-12.

I Kongres Ekologii Powietrza to wydarzenie towarzyszące targom Enex Nowa Energia oraz Ekotech. W zamyśle organizatorów Kongres stanie się miejscem wymiany doświadczeń związanych z walką z zanieczyszczeniem powietrza. Jego celem jest otwarta debata o rozwiązaniach dobrych dla miasta i regionu w celu zlikwidowania smogu. Prelegentami będą wybitni specjaliści w swoich dziedzinach oraz osoby obejmujące najwyższe stanowiska korporacyjne, urzędowe czy polityczne. Kongres umożliwi dyskusję o realnych sposobach na rozwiązanie problemu smogu.

Swoją obecność na Kongresie zapowiedzieli między innymi wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin oraz Minister Przedsiębiorczości i Technologii - Jadwiga Emilewicz.