- Uczestnikami akcji byli doświadczeni dawcy, jak i pracownicy, którzy po raz pierwszy honorowo oddali krew. Podjęta inicjatywa jest jednym z elementów realizowanej przez nas misji, ukierunkowanej na troskę o zdrowie i życia ludzkie. Wiemy, że prawdziwy biznes to biznes odpowiedzialny, który regularnie włącza się w działania dobroczynne – mówi Paulina Prędotka, kierownik działu marketingu firmy Formaster S.A. - właściciela marki Dafi.

Każda osoba, która zdecyduje się oddać krew, poza radością z pomocy drugiemu człowiekowi, kontroluje swój stan zdrowia w oparciu o badania krwi i wywiad lekarski. Ustalana jest także grupa krwi. Krwiodawca zostaje poinformowany o swojej kondycji zdrowotnej. - Krew jest potrzebna każdego dnia! Cieszymy się, gdy zgłaszają się do nas zakłady pracy – mówi Wojciech Markiewicz, specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. – Pobrana ilość tego cennego płynu odnawia się u zdrowego człowieka w ciągu 48 godzin, a choremu pomaga wygrać walkę o zdrowie – dodaje Wojciech Markiewicz.

Najnowocześniejsze i najcięższe zabiegi nie mogą być wykonane bez odpowiedniego zapasu krwi. Kto najbardziej jej potrzebuje? Są to zarówno dorośli, jak i dzieci, którzy padli ofiarą wypadku, choroby nowotworowej lub muszą przejść poważną operacją. Aby oddać krew należy być osobą pełnoletnią, ważyć nie mniej niż 50 kg i nie posiadać żadnych przeciwwskazać zdrowotnych (INFORMACJE DLA KRWIODAWCÓW). W krwiodawstwie stosuje się wyłącznie sprzęt jednorazowego użytku, dlatego nie jest możliwe zakażenie. – Mimo, że od dawna rozważałem wizytę w Centrum Krwiodawstwa, to do tej pory nie udało mi się znaleźć na to czasu. Dziś pracodawca nam to ułatwił. Mam świadomość, że takim prostym gestem uratuję komuś życie. Cały proces nie był ani skomplikowany, ani bolesny. Na miejscu wyznaczonym przy ambulansie wypełniłem kwestionariusz dotyczący stanu zdrowia. Następnie odbył się wywiad lekarski i badanie na pokładzie mobilnego punktu poboru krwi, który wewnątrz przypomina mini przychodnię – mówi Andrzej Pająk, kierownik działu produkcji firmy Formaster S.A. - właściciela marki Dafi.

Firmy, które regularnie włączają się w honorowe oddawanie krwi dokładają swoją przysłowiową cegiełkę w krzewienie tego szczytnego czynu. Społeczna odpowiedzialność staje się kluczowym elementem ich rozwoju świadomościowego. - Dzięki temu, że akcja prowadzona jest w firmie, w miejscu dobrze znanym pracownikom, atmosfera sprzyja oddawaniu krwi, pracownicy wzajemnie się motywują. Najważniejsze, by przykład szedł z góry. Mamy nadzieję, że w ślad za nami do akcji honorowego krwiodawstwa włączą się również inne firmy z naszego regionu. Dla osób, które wsparły ją swoją kroplą krwi, przewidzieliśmy pakiet benefitów – podkreśla Maciej Bursztein, dyrektor techniczny oraz członek zarządu Formaster S.A. - właściciela marki Dafi. Przedsiębiorstwa zachęcające swoich pracowników do pomocy innym, sprawiają, że ich praca nabiera innego wymiaru, staje się czymś więcej niż tylko sposobem na zarabianie pieniędzy. Jednak największym zyskiem jest satysfakcja z bycia częścią ważnej inicjatywy.

Na uwagę zasługuje fakt, że mimo wielu chętnych, jedynie część z nich, po wypełnieniu ankiety i po pobraniu próbki krwi, zakwalifikowała się do finalnej donacji. Ukazuje to skalę trudności w pozyskiwaniu tego cennego płynu. Honorowi dawcy z firmy Dafi oddali łącznie 12 litrów krwi. – To zadowalająca ilość, która pozwala na uzupełnienie bieżących braków w naszym Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Warto dodać, że ludzkie ciało mieści w sobie od 4 do 6 litrów krwi. To bezcenny lek, którego mimo postępu w nauce nie udało się dotychczas wytworzyć syntetycznie. Najczęściej występującą w Polsce grupą krwi jest ARhD+, a najrzadziej ABRhD-. Pamiętajmy też o tym, że średnio 1 osoba na 10 w szpitalu potrzebuje krwi – podsumowuje Wojciech Markiewicz.