Realizowanego w ramach Projektu: "Wdrożenie do produkcji masowej przepływowego systemu filtrującego do optymalizacji wody kranowej" powstałego w ramach wyników prac badawczo-rozwojowych w firmie Formaster S.A.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

 

W ramach postępowania ofertowego Komisja Oceniająca dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty spośród oferty które wpłynęły do Zapytania Ofertowego nr: 3/2019 z dnia 18.04.2019;

W terminie określonym przez Zamawiającego tj. do 22.05.2019 wpłynęły 4 oferty:

  1. CAL Europe Sp. z o.o.
  2. SLC Automation Sp. z o.o.
  3. Autoproces Bogdan Mazur, Marcin Szostak s.c.
  4. INVELOGIC Sp z o.o.

najkoszystniejsza oferta zgodnie z protokołem z postępowania została przedstawiona przez firmę:

INVELOGIC Sp z o.o. Gen.Józefa Hauke-Bosaka 1, 25-217 Kielce

Cena całkowita netto (PLN) - 2.800.000,00 PLN (dwa miliony osiemset tysięcy i 00/100 złotych)

Treść protokołu dostępna do pobrania: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego_3_2019_04_18

 

Data zamieszczenie ogłoszenia: 30.05.2019r.