Zamawiający: DAFI PRO S.A.

Adres zamawiającego: ul. Fabryczna 6; 26-026 Bilcza; gm. Morawica, woj. świętokrzyskie.

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Prace projektowe i roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjalna wraz z infrastrukturą techniczną.” tj. budowy hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu; w miejscowości Bilcza, gmina Morawica, województwo świętokrzyskie.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

45000000-7; 45100000-8; 45132000-5; 45233200-1; 71000000-8;

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12

Treść oraz szczegóły oferty dostępne tutaj: Zapytanie Ofertowe nr 1/10/2019 z dnia 29.10.2019r.

 

Załączniki - Etap 1:

Data zamieszczenie ogłoszenia: 29.10.2019r. godz. 12.30