Realizowanego w ramach Projektu: "Wdrożenie do produkcji masowej przepływowego systemu filtrującego do optymalizacji wody kranowej" powstałego w ramach wyników prac badawczo-rozwojowych w firmie Formaster S.A.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Treść oraz szczegóły oferty dostępne tutaj: zapytanie_ofertowe_1_2019_01_03_2019

Uzupełnienie do zapytania: zapytanie_ofertowe_1_2019_01_03_2019_uzupełnienie

Data zamieszczenie ogłoszenia: 01.03.2019r.