Wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

Szczegóły wezwania w załączniku: Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Data zamieszczenia informacji: 25.09.2020r. godz. 15.30

 

Wykaz unieważnionych dokumentów akcji, które zostały unieważnione uchwałą Zarządu z dnia 15 czerwca 2020 r.

Zarząd spółki Formaster Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000080942, stosownie do art. 358 § 3 w związku z art. 328 § 5 w związku z art. 5 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych ogłasza wykaz unieważnionych dokumentów akcji, które zostały unieważnione uchwałą Zarządu z dnia 15 czerwca 2020 r.: odcinek zbiorowy obejmujący akcje imienne serii A o numerach od 00001 do 20000, odcinek zbiorowy obejmujący akcje imienne serii B o numerach od 00001 do 15000, odcinek zbiorowy obejmujący akcje imienne serii C o numerach od 00001 do 19600, odcinek zbiorowy obejmujący akcje imienne serii D o numerach od 00001 do 20000, odcinek zbiorowy obejmujący akcje imienne serii E o numerach od 0001 do 6168, odcinek zbiorowy obejmujący akcje imienne serii F o numerach od 00001 do 725532, odcinek zbiorowy obejmujący akcje imienne serii G o numerach od 00001 do 40000, odcinek zbiorowy obejmujący akcje imienne serii H o numerach od 00001 do 50000.

Data zamieszczenia informacji: 05.08.2020r. godz. 15.30

 

Zarząd spółki Formaster Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000080942, niniejszym informuje iż w dniu 8 kwietnia 2020 roku, Spółka zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem – Biurem Maklerskim w Warszawie (PKO BP BM).”