tlo

Pracownik obsługi

Miejsce pracy Kielce
Obowiązki
 • Usuwanie awarii
 • Wykonywanie prac w zakresie konserwacji i remontów
 • Udział w utrzymaniu terenów zielonych oraz czystości terenu wokół zakładu
Wymagania
 • Wykształcenie co najmniej zawodowe
 • Zdolności manualne
 • Obsługa elektronarzędzi
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem
Oferujemy
 • Stabilną pracę na pełny etat (umowa o pracę) za pośrednictwem agencji pracy
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Praca w godzinach 7-15, od poniedziałku do piątku

Zgłoszenia wraz z CV prosimy kierować na adres:

rekrutacja@formaster.com

W tytule wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska, którego dotyczy rekrutacja.


Aplikując na to stanowisko potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną

Proszę o zamieszczenie zgody na potrzeby aktualnej/dobrowolnie przyszłej rekrutacji

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwany dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Formaster S.A z siedzibą w Kielcach (25-818), ul. Fabryczna 24.
 2. Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: rodo@formaster.com lub pisemnie na adres administratora.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r.) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji i 1 msc po jej zakończeniu.
 6. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych do celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku licząc od daty wpływu CV.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
 9. Posiadają Państwo prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, kontaktując się z firmą pod adresem: rodo@formaster.com, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22.1 Kodeksu pracy jest obligatoryjne. Podanie przez Państwa innych danych osobowych jest dobrowolne.


Zgoda na potrzeby aktualnej rekrutacji

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Formaster S.A danych osobowych zawartych w moim CV w zakresie wykraczającym poza art. 22.1 Kodeksu pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Zgoda do celów przyszłych rekrutacji - dobrowolnie

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez Formaster S.A danych osobowych zawartych w moim CV dla celów przyszłych rekrutacji.